Voedsel van de Makkertuin

Hoe draagt zelf voedsel verbouwen aan de vitaliteit van mensen? 
Zelf voedsel verbouwen, verbind je letterlijk met de bodem, je eigen gezondheid en met wie je dat samendoet. De Makkertuin is een ontmoetingsplek voor iedereen en vooral ook voor degene die niet zo gemakkelijk ontmoet of aan het werk kan. 

TIJD VOOR EEN NIEUW SYSTEEM

We leven in een tijd waarin ons voedsel soms duizenden kilometers heeft afgelegd om ons bord te bereiken. Een tijd, waarin schaalvergroting in de landbouw de enige overlevingsstrategie lijkt. We leven ook in een tijd waarin thema’s als klimaat, herkomst van ons voedsel, rust en ruimte en sociale verbinding in toenemende mate aan maatschappelijk belang winnen. Een tijd waarin er naar de samenhang tussen vitaliteit, gezondheid, natuur, kunst en ons voedsel wordt gezocht. Deze samenhang brengen we met dit project in de praktijk. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat zelf voedsel verbouwen goed is voor de gezondheid van mensen. Het verbind je letterlijk met de bodem, je eigen gezondheid en draagt daarmee bij aan zelfverzorging en waardering voor de boeren. De natuur als basis is wat ons betreft de essentie om bij te kunnen dragen aan het opzetten van de circulaire duurzame samenleving. Goed waarnemen wat je in de natuur en de tuin ziet om werkelijk te begrijpen wat je doet.

 
FOOD AS A SERVICE

Daarnaast is dit project ook bedoelt om op kleine schaal te experimenteren en te leren hoe we FOOD AS A SERVICE kunnen ontwikkelen dat past bij de vraag van de omgeving. Een eerlijke waarde van grond tot mond. Voedsel kun je niet terugbrengen tot een kilo prijs. Boeren en tuinders werken namelijk voor ons voedsel, één van de primaire levensbehoefte van mensen. 

Het Corona virus bevestigd onze visie dat het hoog tijd is om een gezonde lokale ecologische economie te realiseren in plaats van alles over de aardbol te transporteren.  Dat begint bij ons in een voedseltuin, klein beginnen zodat het natuurlijk kan doorgroeien.

 

Wij coördineren de werkzaamheden en begeleiden diverse doelgroepen op de tuin: mensen die niet passen binnen het huidige arbeidsproces en of schoolsysteem, statushouders, studenten en enthousiaste buurtbewoners. 

 

MAKKERS GEZOCHT 
We werken maximaal met 4 Makkers op de tuin zodat een afstand van ruim 1,5 meter goed aan te houden is in deze tijden van Corona.

Ben jij of ken jij mensen in die het leuk vinden om een ochtend of middag mee te helpen? Dan horen wij dat graag. Stuur een mailtje naar eva.flendrie@circulaireversnellers.nl of geef een belletje op 06-12279242. Iedereen die meedoet wordt uiteraard beloond met lekkers uit de tuin en krijgt een uitnodiging voor een oogstfeest. 

 Mocht je dit project willen ondersteunen dan komen we graag in contact met je zodat we in overleg een circulaire waarde als wederdienst kunnen aanbieden om je bijdrage te belonen. 

 

MAKKERS VAN DE TUIN

Vrijwillige Makkers, Bats Uitzendburo, Stichting Veurruut, Holy Shit, Stichting Weldadig Oord, Maatschappij van Weldadigheid, gemeente Westerveld, NICE, Vitaliteitscampus & bewoners uit Frederiksoord en omstreken.